Žymų archyvas: Skalūnų dujos

Seminaras Tauragės rajono savivaldybėje

Auditorija buvo informuota apie naujai priimtus Žemės gelmių įstatymą įgyvendinančiuosius teisės aktus, kuriais yra sugriežtinti aplinkosauginiai reikalavimai skalūnų dujos ir (ar) naftos žvalgybos ir gavybos darbams.

Skaityti daugiau

Komisijos dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai vertinimo išvados

LMA Skalūnų dujų vertinimo komisijos ataskaita. Sudarė Algimantas Grigelis, 2013 03 18. © Lietuvos mokslų akademija, 2013

Skaityti daugiau

Molio skalūnų tyrimai Europoje – tarptautinis GASH projektas

GASH projekto rėmuose vykdyti tyrimai atskleidė naujus dėsningumus, kaip antai: koreliaciją tarp sorbcinių molio skalūnų savybių ir organinės anglies kiekio bei adsorbcinių savybių priklausomybę nuo organinės medžiagos struktūros; poringumo pasiskirstymo dėsningumus organinėje ir neorganinėje medžiagoje bei ne-organinio poringumo kitimo į organinį priklausomybę nuo organinės medžiagos brandumo.

Skaityti daugiau

Ar gręsia Tauragės požeminiam vandeniui skalūnų dujų žvalgybos galimai keliama tąrša?

Tauragės regione perspektyvus sluoksnis aptikti angliavandenilius slūgso apie 1800 m gylyje, o gėlo vandens sluoksnis yra iki 200 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Tarp gėlo vandens sluoksnio ir angliavandenilius galimai talpinančio sluoksnio slūgso daugiau kaip 1000 m nelaidžių uolienų (daugiausia vandensparų) storymė. Per tokią storymę dujos ar kiti angliavandeniliai iki vandeningojo sluoksnio neprasiskverbia.

Skaityti daugiau

Skalūninių dujų perspektyvos Lietuvoje

Hab.m.dr Saulius Šliaupa, Gamtos tyrimų centro vyriausiasis darbuotojas, VU geologijos ir mineralogijos katedros profesorius. Leidinys © Energijos Erdvė, 2013

Skaityti daugiau

Hidraulinio ardymo ir kitų stimuliavimo technologijų, naudojamų skalūnų dujų gavybai, apžvalga

Europos Komisija. Jungtinių tyrimų centras. Energijos ir transporto institutas. Luca Gandossi. © Europos Sąjunga, 2013

Skaityti daugiau

Hidraulinio ardymo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai rizikos įvertinimas Europoje

Report for European Commission DG Environment, AEA Technology plc., Dr. Mark Broomfield, 2012

Skaityti daugiau

Potencialios skalūnų dujų gavybos poveikis klimato kaitai Europos Sąjungoje

Report for European Commission DG Clima, AEA Technology plc., Jonathan Perks, 2012

Skaityti daugiau

Skalūnų dujos: galimas poveikis energijos rinkai Europos Sąjungoje

European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport. Ivan Pearson, Peter Zeniewski, Francesco Gracceva & Pavel Zastera (JRC), Christophe McGlade, Steve Sorrell & Jamie, Speirs (UK Energy Research Centre), Gerhard Thonhauser (Mining University of Leoben). © European Union, 2012

Skaityti daugiau

Kokią ekonominę naudą atneša skalūnų dujų pramonė?

Skalūnų dujų pramonė atneša naudos valstybei per surenkamus mokesčius, didina darbo vietų skaičių, mažina dujų kainą ir skatina kitų pramonės sektorių vystymąsi.

Skaityti daugiau

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau