Žymų archyvas: Skalūninių dujų gavybos poveikis

Hidraulinio uolienų ardymo įvertinimas geriamojo vandens ištekliams

2015 m. birželį JAV Aplinkos apsaugos agentūra paviešino studiją, kurioje nagrinėjamas galimas hidraulinio uolienų ardymo poveikis geriamojo vandens ištekliams. Vertinimas atliktas JAV Kongreso prašymu.

Skaityti daugiau

Naujos angliavandenilių tendencijos Europos Sąjungoje

2015 m. kovo mėnesį Varšuvoje ir Briuselyje vyko keli tarptautiniai renginiai skirti aptarti angliavandenilių, ypač skalūnų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) tyrimą ir gavybą reglamentuojančius aktualius teisės klausimus.

Skaityti daugiau

Pomeranija – įrodymas, kad skalūnų baimė nepagrįsta

Kaip žvalgomi skalūnai Lenkijoje, ką mūsų kaimynai jau yra nuveikę ir ką gali patarti, praėjusios savaitės pabaigoje domėjosi Pomeranijos vaivadijoje apsilankiusi Lietuvos atstovų grupė – aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Jonas Satkūnas, Aplinkos ministerijos specialistai, Šilutės ir Tauragės rajonų suinteresuotų bendruomenių nariai, žurnalistai.

Skaityti daugiau

Europos mokslo akademijų patariamosios tarybos pareiškimas

EASAC taryba konstatuoja, kad kylantis iššūkiai yra pagrįsti, tačiau yra būdai sušvelninti jų poveikį remiantis gerosios praktikos patirtimi ir atitinkamu teisiniu reguliavimu.

Skaityti daugiau

Aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl skalūnų

Susitikime buvo pateikti nauji skalūnų radioaktyvumo, toksinių metalų tyrimo duomenys, lūžių ir hidrogeologinių salygų interpretacija, aptarti kiti aktualūs klausimai, teisės aktų tobulinimas.

Skaityti daugiau

Aktualios skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos Lietuvoje problemos

Prof. hab. dr. Robertas Mokrikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, VU Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros profesorius. Leidinys © Mokslas ir technika, 2014

Skaityti daugiau

Mokslininkai apie skalūninius angliavandenilius Lietuvoje

Konferencija Lietuvos mokslų akademijoje, LMA narys prof. Algimantas Grigelis.Leidinys © Mokslas ir technika, 2013

Skaityti daugiau

Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba. Poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai

Lietuvos mokslų akademija, ISBN 978-9955-93-712-8, © Lietuvos mokslų akademija, 2014

Skaityti daugiau

Seminaras Tauragės rajono savivaldybėje

Auditorija buvo informuota apie naujai priimtus Žemės gelmių įstatymą įgyvendinančiuosius teisės aktus, kuriais yra sugriežtinti aplinkosauginiai reikalavimai skalūnų dujos ir (ar) naftos žvalgybos ir gavybos darbams.

Skaityti daugiau

Renginys skalūnų dujų tema, įspūdžiai iš Šilutės

Seminaro pranešėjai stengėsi informuoti apie Lietuvos geologinės sandaros ypatumus, galimas grėsmes aplinkai ir taikytinas prevencines priemones, naftos gavybos pramonėje taikomas technologijas, skalūnų dujų gavybos įtaką šalies ekonomikai ir energetikos sektoriui, sukuriamas darbo ir verslo galimybės vietos bendruomenėms, teisinį reguliavimą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

Skaityti daugiau

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau