Viešinimo projektas skalūnų dujų tema

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

Apie projektą

Skalūnų dujų gavybos technologija susilaukia įvairių vertinimų tiek Europos Sąjungos valstybėse tiek ir JAV, kuri iki šiol yra vienintelė šalis eksploatuojanti skalūnų dujas. Vieša informacija apie skalūnų dujų ir naftos gavybos poveikį aplinkai yra gana prieštaringa, dažnai nepagrįsta ar neobjektyvi. Atsižvelgdama į vis didėjantį visuomenės susirūpinimą skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba Lietuvoje, Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, Lietuvos geologijos tarnyba 2013 metais organizavo informacinius renginius skalūnų dujų ir naftos žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis.

Įgyvendintos projekto veiklos:

 • Visuomenės informavimo renginiai Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Kybartų savivaldybėse, kuriuose informaciją pateikė geologijos, hidrogeologijos, aplinkos apsaugos ir kiti specialistai
 • Interaktyvus žiniatinklis skirtas visuomenės švietimui skalūnų dujų ir naftos klausimais
 • Informacinis filmas
 • Informaciniai leidiniai
 • Publikacijos žiniasklaidoje

Projekto brošiūra

Pagrindiniai iššūkiai ir nauda tiriant ir išgaunant netradicinius angliavandenilius

Poveikis aplinkai

Daugelis ekspertų sutaria, kad įgyvendinant skalūnų dujų projektus, įvertintos potencialios rizikos iš esmės yra susijusios su vandens išteklių naudojimu ir apsauga, teršalų emisijomis į orą, cheminių medžiagų naudojimu ir saugojimu, poveikių vietinėms bendruomenėms (žemės naudojimas, triukšmas, intensyvus eismas).

Pagrindiniai iššūkiai:

 • Gavybos atveju, reikalingos gana didelės teritorijos
 • Geologinės sąlygos
 • Cheminių medžiagų naudojimas
 • Ženklus vandens išteklių poreikis
 • Susidariusių kasybos pramonės atliekų (panaudotas vanduo, hidraulinis ardymo skystis, gręžimo šlamas) kiekiai ir sudėtis, utilizavimas

Rekomendacijos:

 • Cheminių medžiagų naudojimo mažinimas, jų kontrolė
 • Detalus geologinių sąlygų įvertinimas ir kokybiškas gręžinių įrengimas
 • Tinkamas kasybos pramonės atliekų tvarkymas
 • Aplinkos ir veiklos monitoringo vykdymas

Įtaka klimato kaitai

Ar netradicinių angliavandenilių (daugiausiai skalūnų dujų) gavyba gali prisidėti prie įsipareigojimų siekiant energetinių išteklių didinimo ir energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos?

Manoma, kad Europoje išgaunant skalūnų dujas anglies dvideginio išmetimai į aplinką būtų panašus (ar net didesni) kaip ir tradicinės angliavandenilių gavybos atveju, tačiau lyginant su importuojamomis dujomis dėl ilgos transpotavimo grandinės (vamzdynai, LNG), šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai būtų mažesni. Jeigu skalūnų dujos būtų naudojamos elektros enrgijos gamybai, CO2 išmetimai būtų 41-49% mažesni nei deginant akmens anglį.


Ekonominė nauda

Skalūnų dujų poveikis ES dujų rinkose galėtų būti:

Faktoriai:

 • Pasaulinis ir ES suskystintų gamtinių dujų (LNG) rinkos augimas
 • LNG rinkos struktūriniai pokyčiai
 • ES dujų vidaus rinkos liberalizavimas

Efektas:

 • Pigesnės LNG ir vamzdynais transportuojamos dujos, bet taip pat pigesnė anglis

Skalūnų dujos jau dabar netiesiogiai įtakoja ES dujų kainas. ES sunaudoja labai daug energijos, netgi mažas rinkos patobulinimas ir energijos derinys gali turėti didžiulį teigiamą poveikį, kuris būtų dar labiau pastebimas energetiškai izoliuotuose ES valstybėse narėse.

 

Su parengtomis Europos Komisijos studijomis netradicinių angliavandeilių tema, galite susipažinti publikacijų skiltyje.