Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis sudarytas remiantis 2011 m. ir 2013 m. EIA (JAV  Energetikos informacijos administracijos) vertinimu. Lietuvos potencialūs skalūnų dujų ištekliai (angl. risked gas in place ), EIA 2011 m. vertinimu sudarė apie 482 mlrd.m3 (17 Tcf), techniškai išgaunami – 113 mlrd.m3 (4 Tcf). 2013 metų EIA skaičiavimais, Lietuvos skalūnų dujų potencialūs ištekliai išliko tie patys (4 Tcf), tačiau techniškai išgaunami sumažinti iki 11.3 mlrd.m3 (0.4 Tcf).

Lietuvos išgaunamiems skalūnų dujų ištekliams (2013 m. būklei) panaudoti Lietuvos mokslininkų (Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos mokslų akademijos) apskaičiuoti preliminarūs dujinių angliavandenilių ištekliai vakarų Lietuvoje sudaro apie 8001610  mlrd.m3, iš kurių, dabartiniu metu, būtų galima techniškai išgauti apie 10%.

Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau