Ankstyvojo paleozojaus molingų uolienų storymių geologinės sandaros tyrimai

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Ataskaita už projektą / Ats. vykd. Lazauskienė J., Čyžienė J., vykd. Zdanavičiūtė O., Zamžickas R., Baliukevičius A., Antušas S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2014. – 145 p. + 2 CD: 89 pav. – LGT fondas; Nr. 19686

 

Leidinį galite peržiūrėti Lietuvos geologijos tarnybos fonduose. Adresas: S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva.

Svetainė: http://www.lgt.lt/

 

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau