Publikacijos / Studijos

Hidraulinio uolienų ardymo įvertinimas geriamojo vandens ištekliams

U.S. Environmental Protection Agency. External Review Draft | EPA/600/R-15/047c | June 2015 | www.epa.gov/hfstudy

Skaityti daugiau

Skalūnų dujų ir naftos ištekliai Liublino (Lenkija) baseine

Lenkijos geologijos institutas, Varšuva, 2012 m.

Skaityti daugiau

Hidraulinio ardymo aplinkosauginiai aspektai Lebieno (Lenkija) gręžinyje

Hidraulinio ardymo aplinkosauginiai aspektai Lebieno (Lenkija) gręžinyje

Skaityti daugiau

Lenkijos Geologijos instituto publikacija apie skalūnų dujų žvalgybą Lenkijoje

Lenkijos Geologijos instituto publikacija apie skalūnų dujų žvalgybą Lenkijoje

Skaityti daugiau

Ankstyvojo paleozojaus molingų uolienų storymių geologinės sandaros tyrimai

Ataskaita už projektą / Ats. vykd. Lazauskienė J., Čyžienė J., vykd. Zdanavičiūtė O., Zamžickas R., Baliukevičius A., Antušas S.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2014. – 145 p. + 2 CD: 89 pav. – LGT fondas; Nr. 19686

Skaityti daugiau

Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba. Poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai (anglų kalba)

Lietuvos mokslų akademija išleido autorių grupės parengtą darbą „Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba: poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“ (anglų kalba), Vilnius, 2014-10-30, 60 p.

Skaityti daugiau

Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba. Poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai

Lietuvos mokslų akademija, ISBN 978-9955-93-712-8, © Lietuvos mokslų akademija, 2014

Skaityti daugiau

Makroekonominiai skalūnų dujų gavybos aspektai Europo Sąjungoje

Report for European Commission DG Environment. ICF GHK, Pamela Mathis, Robert Hugman, Harry Vidas, Alistair Ritchie, Thuy Phung, Jerome Kisielewicz, 2014

Skaityti daugiau

Galimos skalūnų dujų gavybos įtaka klimato kaitai Europos Sąjungoje: turimos technologijos, geriausia praktika ir pasirinkimo galimybės politikos formuotojams

Report for European Commission DG Environment. ICF International, 2014

Skaityti daugiau

Cheminių medžiagų, naudojamų hidrauliniame uolienų ardymo procese, vertinimas pagal REACH reglamentą

Europos Komisija. Jungtinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutas. Stefania Gottardo, Valeria Amenta, Agnieszka Mech, Birgit Sokull-Klüttgen © Europos Sąjunga, 2013

Skaityti daugiau

  1. 1
  2. 2

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau