Mokslininkai apie skalūninius angliavandenilius Lietuvoje

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Konferencija Lietuvos mokslų akademijoje, LMA narys prof. Algimantas Grigelis.Leidinys © Mokslas ir technika, 2013

 

Konferencijos išvados

  • Parengtas darbas pagrindžia išvadą, kad skalūninių dujų žvalgyba Vakarų Lietuvoje yra vienintelė priemonė, norint geriau ištirti skalūninių dujų, o taip pat ir skalūninės naftos paplitimą, dujas ir naftą generuojančių uolienų parametrus, skaičiuojamuosius ir išgaunamus dujų ir naftos išteklius, jų energetinę ir ekonominę vertę.

 

  • Remiantis apatinio paleozojaus sluoksniuose esančios organinės medžiagos brandumo laipsniu, studijoje teoriškai apskaičiuotas bendras galimai generuotų angliavandenilių kiekis visam perspektyviam (apribotam „vitrinito“ izolinija Ro=0,8 %) 5691 km2 Vakarų Lietuvos plotui, Stokojant naujų galimos žvalgybos duomenų, maksimalūs skaičiuojamieji kiekiai yra orientaciniai: skalūninė nafta ~18,3 mlrd. m3, skalūninės dujos ~7,4 trln. m3.

 

  • Mažesniame 1800 km2 Šilutės–Tauragės plote 2013 m. LMA skalūnų komisijos atliktais skaičiavimais gauta, kad apatinio silūro landoverio ir uenlokio sluoksniuose galėjo būti generuota ~5,78 mlrd. m3 skystų ir ~1,62 trln. m3 dujinių angliavandenilių. Tačiau manoma, kad nuo teoriškai apskaičiuoto bendro angliavandenilių kiekio nuosėdose iki 50 % prarandama vėlesniuose uolienų formavimosi procesuose. Todėl daroma prielaida, kad kalbamu atveju uolienose galėtų būti likę ~2,8 mlrd. m3 skystų ir ~800 mlrd. m3 dujinių angliavandenilių išteklių. Licencijuojamas plotas per mažai ištirtas, todėl apskaičiuoti ištekliai yra apytikriai.

 

  • Skalūninių angliavandenilių verslo galimybės Lietuvoje, atnaujinus ir supaprastinus licencijavimo modelį, griežtai laikantis gelmių, aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, gali būti sėkmingos, visuomenei įrodžius šio verslo technologinį, ekonominį ir socialinį pagrįstumą bei akivaizdžią naudą bendruomenėms, regionams ir valstybei.

 

Parsisiųsti

Žymos: , , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau