Shale Gas Europe 2015 konferencijos apžvalga

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

2015 m. lapkričio 17-18 dienomis Varšuvoje, Lenkijoje vyko tarptautinėje konferencija „Shale Gas Europe 2015“, kurią organizavo Anglijos kompanija „Terrapinn“.

 

Dvi konferencijos dienos buvo skirtos pranešimams ir diskusijoms, kurių metu buvo supažindinta su naujausiais molio skalūnų dujų sektoriaus vystymosi klausimais Europoje.

Konferencijoje vyko tokie pranešimai ir diskusijos:

 • Kokio lygio sėkmės reikia Europai, kad padaryti skalūnų svajones realybe?

Šios diskusijos metu buvo supažindinta, kur yra Europos skalūnų pramonė, palyginus prieš 3 metus. Ko bus pasiekta iki 2020 metų ir ką reikėtų keisti? Buvo aptarta, kuriose Europos šalyse ši pramonė galėtų greičiausiai išsivystyti. Taip pat diskusijos metu buvo paminėta, kad ateinančius 2 – 3 metus esminių pasikeitimų neįvyks. Lenkijoje daug kompanijų pasitraukė dėl nepalankaus laiko ir blogų licencinių plotų turėjimo.

 • Naftos išteklių komplekso Ukrainoje plėtra ir perspektyvos.

Šiame pranešime buvo supažindinta, kaip vyriausybė planuoja parengti išteklius gavybai per ateinančius artimiausius 5-10 metų, taip pat ar Ukraina gali susigrąžinti savo statusą, kaip šalis su perspektyviausia skalūnų galimybe Europoje.

 • Rizikos valdymo skalūnų dujų pokyčiai.

Prezentacija buvo atlikta „DNV GL“ kompanijos atstovo apie skalūnų dujų eksploatacijos galimas rizikas ir kompanijos vykdomą veiklą šiame sektoriuje.

 • Danijos potencialas – koks yra tikrasis Aliumo skalūnų potencialas?

Buvo supažindinta su geologinėmis charakteristikomis, kurios galėtų padaryti skalūnų dujų projektus perspektyvius, kokie pirminių bandymų rezultatai ir kaip skalūnų dujų gavyba paveiktų Danijos energijos pramonę. Paminėta, kad yra dideli „karštieji taškai“ jūroje, bet gavyba yra per brangi.

 • Lenkijos ordoviko skalūnų projektas – perspektyviausių rezultatų analizė Lenkijoje.

Šiame pranešime buvo analizuojami rezultatai gauti gręžiant Gapawo B-1 horizontalųjį gręžinį per ordoviko skalūnus. Taip pat buvo aptartos pritekėjimo galimybes ir potencialūs gavybos plotai (1 pav.). Pabrėžta, kad Baltijos baseinas yra labiau perspektyvus nei kiti. Jame išgręžta 32 vertikalūs ir 6 horizontalūs gręžiniai, kuriuose buvo atliktas hidraulinis uolienų ardymas.

 • Skalūnų dujų gavyba: Ar vertėtų Vengrijai prisidėti arba likti neutraliai?

Prezentacijos metu buvo kalbama apie Vengrijos skalūnų dujų potencialą bei gavybos įstatymų galimus pakitimus. Paminėta, jog po pasikeitimų ministerijoje, yra pradedama kitaip žiūrėti į netradicinių angliavandenilių gavybą Vengrijoje. Įdomus faktas tai, kad pats vertingiausias sluoksnis yra 5 – 6 km gylyje.

 • Kaip padaryti Lenkijos netradicinius angliavandenilius ekonomiškai vertingus.

Šios diskusijos metu buvo aptarti klausimai, ką skalūnų pramonė išmoko iš tolimesnio tyrinėjimo ir plėtros, ar toliau tirti teks iš valstybės valdomų įmonių ar naujos tarptautinės kompanijos pradės savo tyrinėjimus, ar Lenkijos skalūnų pramonė prarado savo ilgalaikį potencialą?

 • Tiesa apie ardymą: bendra apžvalga ir pramonės geriausi pavydžiai iš JAV.

Pranešimo metu buvo analizuojama skalūnų gamyba JAV, parodyta uolienų ardymo ekonominė nauda vietiniu ir nacionaliniu mastu, taip pat galimas finansinis poveikis Europoje. Paminėta, kad dėl mažų naftos kainų gręžimo kompanijos yra lankstesnės ir daug naftos kompanijų konsoliduojasi.

 • Kiek gali Ispanijos skalūnų dujų gavyba sumažinti priklausomybę nuo energijos importo ir sumažinti nedarbą.

Buvo supažindinta su Baskos – Kantabrijos baseino potencialu bei galimybėmis išgavinėti skalūnų dujas. Taip pat buvo pabrėžta, kad galima būtų išgauti dujas iš vertikalių gręžinių, bet tai sumažintų gavybos greitį.

 • Ką galime išmokti iš skalūnų dujų diskusijų Jungtinėje Karalystėje?

Šiuo pranešimu buvo supažindinta su Jungtinės Karalystės vyriausybės politine parama, visuomenės nepasitenkinimą bei bandymus informuoti žmones apie skalūnų dujų gavyba. Pagrindas yra vietinės tarybos, be kurių leidimo niekas nevyksta. Įdomus faktas yra tai, kad išaugo skaičius žmonių, kurie sako „Ne“ skalūnų gavybai. Kuo didesnė dalis visuomenės informuojama apie skalūnų gavyba ir uolienų ardymą, tuo mažiau žmonių pasisako už, bet mažėja nuomonių: „nežinau“, tačiau nacionalinės apklausos neatspindi lokalių bendruomenių situacijos. Taip pat didelį sambrūzdį kelia grupės, kurios pasireiškia prieš gavybą. Per ateinančius 46 mėnesius paaiškės ar netradicinių angliavandenilių gavyba pajudės Jungtinėje Karalystėje ar ne.

 • Europos reglamentas dėl leidimų išdavimo ir licencijų – balansavimas tarp valdžios interesų ir viešojo susirūpinimo.

Šioje diskusijoje buvo aptarta su kokiais iššūkiais susiduria licencijų išdavėjai kuriant reguliavimo ir leidimų išdavimo standartus. Taip pat buvo apžvelgta, kokie yra efektyviausi būdai Vyriausybei ir pramonei dirbti kartu kuriant patikimus reguliavimo standartus. Pagal prof. Grzegorz Pienkowski  tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių skirstymas yra per griežtas nes ir technologiškai ir teisiškai sunku juos atskirti. Profesorius po to paminėjo, kad skalūnų dujų vystymasis Europoje labai smarkiai priklauso nuo Vokietijos apsisprendimo nes ji turi galimai didelius kiekius išsklaidytųjų angliavandenilių. Europos valstybėms nevertėtų lyginti išgavimo technologijų bei galimybių su JAV, o reikėtų imti pavydžius iš Lenkijos. Grzegorz Pienkowski teigimu Kinijoje yra geras pavyzdys nes yra kuriama strategija tuo pačiu metu yra žvalgoma ir skatinama gavyba, o jeigu kažkas atsitinka imamasi reguliuoti.

 • Lenkijos naftos ir dujų skalūnų atgimimas?
 • Skalūnų dujų žvalgymo ir eksploatavimo sukeltas pavojus: Europos, tarpdisciplininis požiūris į rizikos vertinimą.
 • Žiniasklaidos ir bendruomenių santykiai yra dezinformacija ir neigiamas visuomenės suvokimas, kuris nukerpa Europos skalūnų pramonės sparnus, dar nepradėjus kilti.

Šioje diskusijoje buvo aptarta, kaip veiksmingai yra kovojama su dezinformacija ir kas daugiau turėtų būti daroma, kokie vyriausybių modeliai įrodė esantys naudingi informuojant visuomenę ir bendruomenes, ir kokia operatorių strategija pasirodė efektyviausia bendraujant su žiniasklaida ir žmonėmis.

Taip pat vyko „Shake World Europe Roundtables“ – „apvalieji stalai“, kuriems atstovavo specialistai iš Lenkijos, Skandinavijos (Danijos ir Švedijos), Ispanijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos bei Vengrijos. Šios sesijos dėmesys buvo interaktyvioji diskusija, kuri buvo prižiūrima licencijų turėtojų, Vyriausybės ar vietos ekspertų, aptariant konkrečias galimybes ir iššūkius, su kuriais susiduria operatoriai visoje Europoje.

Tarptautinė konferencija suteikė daug vertingos informacijos apie skalūnų sektoriaus esamą būklę bei raidą Europoje. Viena iš įdomesnių naujienų buvo apie Maroko skalūnų dujų žvalgybos rezultatus, kurių dėka sekantis žingsnis yra gavyba. Ši šiaurės Afrikos šalis iš kelių gręžinių gavo labai teigiamus rezultatus. Gręžinyje DOB-1, kuris yra 1140 metrų gylio buvo gauta 280000 m3 dujų per dieną, „Gulflands Petroleum“ kompanija prognozuoja, kad jiems priklausančiame licenciniame plote gali būti apie 636 milijonai m3 dujų. Atsižvelgiant į tai, kad gręžinys yra negilus, jo išgręžimo kaštai ir laiko trukmė yra nedideli, tad tai sudaro labai palankias sąlygas gavybai. Kita Maroko įmonė „Circle Oil“ iš gręžinio LAM-1 gavo 53 800 m3 dujų , o kitame komplekse gavo net 220 000 m3 dujų per dieną. Šių kompanijų rezultatai parodė didelį skalūnų dujų potencialą Maroke, kuris padėtų sumažinti energijos importą šalyje.

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau