Naujos angliavandenilių tendencijos Europos Sąjungoje

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

2015 m. kovo mėnesį Varšuvoje ir Briuselyje vyko keli tarptautiniai renginiai skirti aptarti angliavandenilių, ypač skalūnų angliavandenilių (naftos ir / ar dujų) tyrimą ir gavybą reglamentuojančius aktualius teisės klausimus.

 

Varšuvoje vykusiame „2015 Centrinės ir Rytų Europos skalūnų dujų ir naftos forume“ buvo pristatyti Centrinės ir Rytų Europos skalūnų dujų ir naftos tyrimo ir naudojimo naujausi pasiekimai. Supažindinta su bendromis pereinamojo laikotarpio nuo žvalgybos link gavybos kryptimis, įskaitant teisinius, aplinkosauginius ir socialinius klausimus, skalūnų dujų ir naftos sektoriaus plėtros įtaka Europos energetiniam saugumui, pristatyti naujausi tyrimai Lenkijoje, Rumunijoje Ukrainoje, Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje.

Svarbi kaimyninės Lenkijos patirtis – leidžiama Lenkijos angliavandenilių sektoriaus licencijavimo sistema, įvedant licenciją, suteikiančią teisę ieškoti, žvalgyti ir naudoti skalūnų angliavandenilius licencijos plote. Kitos pažymėtinos naujos nuostatos, kad geofizinius tyrimus galima vykdyti be leidimo, tad viena licencija galės būti išduodama keliems operatoriams, licenzijos galiojimo trukmė – 10–30 metų. Kita aktuali nuostata – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrų trukmės sutrumpinimas, tačiau detalesni reikalavimai PAV (reikalavimai įvertinti gavybos procesą, naudojamas medžiagas ir rizikas, susijusias su gamtiniais ir veiklos sukeltais pavojais visose veiklos stadijose ir kt.). Teisinio reguliavimo pasikeitimai Lenkijoje iš esmės sustiprino sektoriaus reguliavimą ir reguliuojančių institucijų įgalinimus. Lenkijoje yra rengiamas atskiras Angliavandenilių Įstatymas. Iš neigiamos praktikos pavyzdžių buvo pažymėtinas nuolatinis teisės aktų nuostatų keitimas bei lėtas administravimas, nes šiame sektoriuje laikas yra ypatingai svarbus faktorius, o procedūros trunka ilgai. Lenkijoje nuslūgus euforijai dėl galimai didelių skalūnų dujų išteklių, pasikeitė ir investitorių poreikiai. Skalūnų dujų sektoriaus reguliuotojai, operatoriai ir visuomenė įsitikino, kad svarbu yra turėti duomenimis pagrįstas žinias, kurios leistų rengti efektyvią teisinę bazę ir priimti motyvuotus sprendimus – išaugo žinių poreikis ir vertė.

Forume buvo pristatyti ir naujausi skalūnų angliavandenilių teisėkūros klausimai, išteklių tyrimo ir potencialo įvertinimo Lietuvoje rezultatai, pakartotino angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso Šilutės–Tauragės plote būklė.

Briuselyje vyko Europos Komisijos Angliavandenilių sektoriaus techninės darbo grupės susitikimas, skirtas skalūnų angliavandenilių aplinkosaugos klausimams, ypač EK Klausimyno dėl angliavandenilių (skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu būtinųjų principų taikymo aptarimui. Europos Komisijos galutinė ataskaita apie Rekomendacijos efektyvumą bus parengta 2015 rudenį. Aptartas ir kitas svarbus klausimas – kitų netradicinių angliavandenilių, kaip antai tankių uolienų dujų ir naftos, anglies klodų metano poveikio aplinkai ir visuomenei bei su jų plėtra susijusių rizikų įvertinimas.

Susitikime EK atstovai pristatė EK rengiamas Atliekų tvarkymo geriausių esamų metodų rekomendacijas ir Angliavandenilių žvalgybos ir gavybos geriausių esamų metodų rekomendacijas, kurios bus taikomos ir tradiciniams ir netradiciniams angliavandeniliams ir jūroje ir sausumoje. Susitikime buvo atkreiptas dėmesys į nepakankamai įvertintą riziką, susijusią su angliavandenilių išteklių žvalgybos ir gavybos poveikio būdais, gręžimo ir hidraulinio ardymo skysčių, gamtinių medžiagų, angliavandenilių ir dujų nuotėkio arba migracijos iš gręžinio arba eksploatuojamo įrenginio ir seisminių įvykių sukėlimą. Todėl iškilo būtinybė nustatyti geriausių esamų rizikos valdymo metodų rekomendacijas, kaip tai yra įgyvendinta Naftos ir dujų operacijų jūroje saugumo direktyvoje. EK atstovai taip pat pristatė rengiamus cheminių medžiagų registravimo Europos sąjungos cheminių medžiagų duomenų bazėje pakeitimus, kad hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu naudojamų cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, vykdydami savo pareigas pagal Reglamentą Nr. 1907/2006, nurodytų „hidraulinis ardymas“.

Svarbesni iš naujai įgyvendnintų teisinės bazės Europos sąjungos šalyse nuostatų, pažymėtinas Vokietijos vyriausybės priimtas sprendimas leisti vykdyti hidraulinio ardymo darbus laikantis naujų teisės aktų nuostatų, kaip antai, visų rūšių angliavandenilių bei geoterminės energijos tyrimui ir gavybai hidraulinis ardymas negalimas mažesniame nei 3000 metrų gylyje; hidraulinis ardymas negalimas vandenvietėse ir saugomose teritorijose. Vokietijoje rengiamas Hidraulinio uolienų ardymo įstatymas.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , , , , , , , , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau