Įgyvendinamos Europos Komisijos rekomendacijos dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Bendrasis tikslas – užtikrinti, kad netradicinio iškastinio kuro, ypač skalūnų dujų, gavybos veikla būtų vykdoma imantis tinkamų klimato ir aplinkos apsaugos priemonių ir kad atsakingoms institucijoms, piliečiams ir veiklos vykdytojams būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis aiškumas ir nuspėjamumas ir taip užtikrinamos sektoriaus plėtros galimybės.

 

Europos Komisija atsižvelgdama į tai, kad valstybės narės turi teisę nustatyti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, tačiau jos turi būti suderinamos su poreikiu išsaugoti, apsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, nes dabartiniame technologijų raidos etape skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu turi būti naudojamas kartu su kryptiniu (visų pirma horizontaliuoju) gręžimu, o Sąjungoje dar turima labai mažai šių metodų naudojimo tokiu mastu ir intensyvumu patirties, be to, su hidraulinio ardymo metodu yra susiję tam tikri, visų pirma žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, uždaviniai; 2014 m. sausio 22 d. parengė rekomendacijas dėl angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu būtinųjų principų.

Valstybės narės buvo paragintos iki 2014 pabaigos pranešti Komisijai apie priemones, kurias jos taiko reaguodamos į rekomendacijas, atsakymai šiuo metu yra viešai prieinami (apžvalga; individualios šalių ataskaitos). Į pateiktą šalių narių medžiagą bus atsižvelgta rengiant Komisijos rekomendacijų veiksmingumo 2015 m. apžvalgą.

Sekantys žingsniai

Komisija taip pat peržiūri Kasybos atliekų direktyvą, tikslu nustatyti reikalavimus kasybos atliekų tvarkymui vykdant angliavandenilių žvalgybą ir gavybą. Į šį procesą įtraukti ne tik ES šalių narių atsakingi valstybės institucijų, bet ir pramonės bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Taip pat Komisija siūlys Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) atlikti tam tikrus registruotų cheminių medžiagų duomenų bazės pakeitimus, siekiant pagerinti ir palengvinti informacijos paiešką registruotų medžiagų, naudojamų hidraulinio uolienų ardymo metu. 2014 m. liepos 8 d. įsteigtas Europos mokslo ir technologijų tinklas skirtas netradicinių angliavandenilių gavybai – suburti praktikus iš pramonės, mokslinių tyrimų, mokslo bei pilietinės visuomenės. Tinklas rinks, analizuos ir peržiūrės skalūnų dujų žvalgymo projektų rezultatus, taip pat vertins naudojamų netradicinių angliavandenilių (dujų ir naftos) projektų technologijų plėtrą.

Žymos: , , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau