Hidraulinio uolienų ardymo įvertinimas geriamojo vandens ištekliams

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

2015 m. birželį JAV Aplinkos apsaugos agentūra paviešino studiją, kurioje nagrinėjamas galimas hidraulinio uolienų ardymo poveikis geriamojo vandens ištekliams. Vertinimas atliktas JAV Kongreso prašymu.

 

Atlikus nacionalinio lygmens vertinimą, JAV Aplinkos apsaugos agentūra (US EPA) nustatė galimus mechanizmus, pagal kuriuos hidraulinis uolienų ardymas gali turėti įtakos geriamojo vandens ištekliams. Nustatyta, kad antžeminiai mechanizmai gali turėti įtakos paviršinių ir gruntinių vandenų išteklių kokybei išsiliejus hidraulinio uolienų ardymo skysčiui ir cheminėms medžiagoms, taip pat nepakankamai išvalius ir deponavus panaudotą ardymo skystį.

Rizikos požemyje susijusios su skysčių ir dujų patekimu į vandeninguosius horizontus per gavybos gręžinius, taip pat hidraulinio uolienų ardymo zonoje per lūžių sistemas.

 

hydraulic-fracturing-cycle
JAV Aplinkos apsaugos agentūra pažymi, kad nebuvo rasta įrodymų, kad hidraulinis uolienų ardymas sistemingai veikia geriamojo vandens išteklius JAV. Šioje ataskaitoje buvo nustatyti keli konkretūs atvejai, kai hidraulinis uolienų ardymas buvo geriamojo vandens išteklių kiekybinių ir kokybinių parametrų pablogėjimo priežastis, įskaitant ir geriamojo vandens gręžiniuose. Incidentai fiksuoti vykdant tiek įprastinę išsklaidytųjų angliavandenilių gavybos veiklą, tiek ir avarijų metu. Išsiliejęs ardymo skystis ar panaudotas gamybinis vanduo, tam tikrais atvejais pasiekė paviršinius ir požeminius geriamojo vandens išteklius. Be to, pasitaiko atvejų, kai padidėjusią teršalų koncentraciją paviršiniuose vandenyse lėmė išvalyto hidraulinio ardymo skysčio deponavimas. Manoma, kad požeminio vandens teršimo atvejai susiję su skysčių ir dujų judėjimu per gavybos gręžinius. Nustatyti atvejai, kai ardymo skystis buvo tiesiogiai injektuojamas į vandeningus horizontus tikslu išgauti išsklaidytuosius angliavandenilius esančius apvandenintų uolienų sluoksniuose.

Nustatytų atvejų skaičius, kai buvo paveikti geriamojo vandens ištekliai yra mažas, palyginti su išsklaidytųjų angliavandenilių gavybos gręžinių skaičiumi. Tokie duomenys parodo, kad vykdant skalūnų dujų ir naftos gavybą poveikis vandens ištekliams yra minimalus, kita vertus gali būti ir kitų veiksnių nepakankamas įvertinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad trūksta informacijos apie geriamojo vandens išteklių kokybinius parametrus prieš ir po hidraulinio ardymo veiklą, o tai riboja poveikio dažnumo nustatymus. Kiti svarbūs faktoriai yra teršalų atsiradimas dėl kitos veiklos nesusijusios su skalūnų dujų išteklių gavyba, taip pat trumpa tyrimų trukmė bei ribota specifinė informacija susijusi su išsklaidytųjų angliavandenilių veikla.

JAV EPA vertinimas prisideda prie hidraulinio uolienų ardymo proceso galimo poveikio ir padarinių vandens ištekliams supratimo. Šio vertinimo rezultatai gali būti naudojami federalinių, valstijos, genčių ir vietos pareigūnams, pramonei ir visuomenei, tikslu geriau suprasti ir spręsti iššūkius susijusius su galimu geriamojo vandens išteklių kiekybinių ir kokybinių parametrų pažeidžiamumu vykdant hidraulinį uolienų ardymą. Vertinimas taip pat gali būti naudojami siekiant palengvinti dialogą tarp suinteresuotų šalių ir remti būsimas pastangas, įskaitant konkrečios vietos poveikio arba rizikos vertinimą, vietos ir regionų visuomenės sveikatos vertinimą per tam tikrą laiką arba tam tikroje geografinių interesų srityje. Galiausiai, ir, svarbiausia, šis mokslinis vertinimas gali būti pagrindas sprendimams priimti kaip geriausiai apsaugoti geriamojo vandens išteklius, dabar ir ateityje.

 

Studijos santrauką galite peržiūrėti čia.

Straipsnio šaltinis.

Žymos: , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau