Europos mokslo akademijų patariamosios tarybos pareiškimas

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

EASAC taryba konstatuoja, kad kylantis iššūkiai yra pagrįsti, tačiau yra būdai sušvelninti jų poveikį remiantis gerosios praktikos patirtimi ir atitinkamu teisiniu reguliavimu.

 

Europos mokslo akademijų patariamosios tarybos (EASAC, angl. European Academies Science Advisory Council) pareiškime apžvelgiami trys pagrindiniai iššūkiai susiję su skalūninių dujų gavyba: 1) didelis gyventojų tankumas Europoje, tuo pačiu vandens išteklių naudojimo problemos; 2) metano nuotėkio galimybė ir 3) vietinių bendruomenių palaikymo klausimas. EASAC taryba konstatuoja, kad kylantis iššūkiai yra pagrįsti, tačiau yra būdai sušvelninti jų poveikį remiantis gerosios praktikos patirtimi ir atitinkamu teisiniu reguliavimu.

Europos mokslo akademijų patariamoji taryba yra suformuota iš ES šalių mokslo akademijų narių, kad jos galėtų bendradarbiauti tarpusavyje teikiant konsultacijas Europos politikos formuotojams. EASAC buvo įkurta 2001 metais Karališkosios Švedijos mokslų akademijos iniciatyva.

EASAC akademikai atkreipiama dėmesį, kad politikos formuotojai turėtų atsižvelgti į esamus iššūkius, tačiau jie nėra neįveikiama kliūtis skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos darbų vykdymui. Pareiškime pažymima, jog šiuo metu skalūninių dujų išteklių potencialas ir jų gavybos ekonominė nauda ES šalyse kol kas neaiški, ir nevykdant tiriamųjų darbų, neaiškumai išliks. Daugiau detalesnės informacijos galite rasti žemiau esančioje byloje.

Parsisiųsti

Nuoroda į šaltinį

 

 

Žymos: , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau