Skalūnų kerno cheminė sudėtis

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Lietuvos geologijos tarnyba ištyrė skalūnų kerno sunkiuosius metalus ir nustatė, kad jų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų kiekiai nėra pavojingi aplinkai.

 

Visuomenei svarbu, ar vykdant išsklaidytųjų (skalūnų) angliavandenilių žvalgybą ir gavybą nebus padaryta žala aplinkai. Iš tiriamų išsklaidytųjų (skalūnų) angliavandenilių sluoksnių į žemės paviršių pateks tam tikras kiekis suardytos uolienos (šlamo), todėl yra svarbu žinoti ar skalūnai nėra radioaktyvūs ir nėra prisodrinti sunkiųjų metalų.

Molio skalūnas, © Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnyba sertifikuotoje laboratorijoje (Acme Ltd, Kanada) atliko skalūnų kerno mėginių cheminės sudėties analizę. Remiantis analizės duomenimis ir vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (Žin., 2008, Nr. 53-1987, Žin., 2013, Nr. 86-4325) nustatyta, kad skalūnuose statistiškai patikimai viršijamos tik molibdeno (1,66 karto) ribinės vertės , reglamentuojamos mažai jautrioms taršai teritorijoms (naftos gavybos, sandėliavimo, perdirbimo, krovos, ir kitos pramoninės teritorijos). Atskiruose skalūnų kerno mėginiuose viršytos vario (iki 4,5 karto), arseno (iki 1,8 karto), urano ir seleno (iki 1,6 karto) ir vanadžio (1,17 karto) ribinės vertės. Visi šie elementai yra sorbuoti skalūnų organinės medžiagos. Šių elementų analogiški padidėję kiekiai yra randami bet kuriame iškastiniame kure: akmens, rudojoje anglyje, naftoje, mazute.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau