Šilutės – Tauragės ploto naftos perspektyvos

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Tikėtina, kad gali būti surastos naujos naftingos struktūros arčiau Kaliningrado srities, kur nafta išgaunama iš tų pačių kambro sluoksnių, kaip ir Lietuvoje.

 

Šilutės – Tauragės plote, kur planuojama skelbti angliavandenilių konkursą, konkurso dalyvių – investuotojų  planai sietini visų pirma su tradicinės naftos ištekliais.

1970 -1980 metais vykdant angliavandenilių paiešką ir žvalgybą Šilutės – Tauragės plote yra atlikti šie tyrimai: 2D seisminės žvalgybos tyrimai išilgai 222 profilių, kurių bendras ilgis siekia 1609,64  km ir gręžimo darbai – iš viso plote išgręžti 39 gręžiniai.

Pagal šių tyrimų duomenis plote aptiktos 4 naftos susikaupimui perspektyvios struktūros ir Lauksargių parengtinai išžvalgytas telkinys bei Rambyno – naftos kaupavietė. Prognozuojamos naftos susikaupimo zonos Šilutės – Tauragės plote siejamos su kambro geologinės sistemos smiltainiais: Lauksargių parengtinai išžvalgyto naftos telkinio apskaičiuoti geologiniai parengtinai išžvalgyti ištekliai gali siekti 150,4 tūkst. t. Rambyno kaupavietės prognoziniai spėjamieji geologiniai ištekliai gali siekti 440,0 tūkst. t.

LT_shale_gas_areas-silute-taurage

Šilutės – Tauragės naftos išteklių konkursinis plotas (oranžinė sp.)

 

Prognozuojamų lokalių ir naftos susikaupimui perspektyvių struktūrų vietos bei konfigūracijos (kontūrai, dydžiai) yra labai nedidelio patikimumo, nes išskirtos naudojant iki kelių dešimtmečių senumo 2D seisminės žvalgybos tyrimo metodus ir duomenų interpretaciją, todėl, vykdant naujus, šiuolaikiškus 3D tyrimus seisminės žvalgybos tyrimo metodus gali kisti struktūrų parametrai, arba gali būti paneigtas jų buvimas.

Baltic_OilTikėtina, kad gali būti surastos naujos naftingos struktūros arčiau Kaliningrado srities, kur nafta išgaunama iš tų pačių kambro sluoksnių, kaip ir Lietuvoje. Rusijos Kaliningrado srityje šiuo metu atrasta 37 naftos telkiniai  vidurinio kambro Deimenos serijos uolienose. Kaliningrado srityje naftos gavybos pradėta 1975 metais ir šiuo metu vyksta 26 telkiniuose.

Bendras išgautos naftos kiekis Kaliningrado srityje per visą laikotarpį  –  ~40 mln. tonų. Maksimalūs naftos gavybos mąstai  buvo 1983–1985 metais, kai kasmet buvo išgaunama daugiau negu 1,5 mln. tonų naftos. Vėliau naftos gavybos apimtys sumažėjo iki 750 tūkstančių tonų per metus. 2008 metais  naftos gavyba vėl pasiekė 1425 tūkst. tonų, iš  kurių sausumoje – 583 t. tonų.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau