Pristatyti nauji skalūnų angliavandenilių tyrimų Lietuvoje rezultatai

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 2 d. Vienoje (Austrija) vykusioje Europos Geomokslų Sąjungos generalinėje asamblėjoje dalyvavusi Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė pristatė naujausių Lietuvos skalūnų angliavandenilius talpinančių uolienų tyrimų bei prognozinių skalūnų naftos / dujų išteklių vertinimo rezultatus.

 

2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 2 d. Vienoje (Austrija) vykusioje Europos Geomokslų Sąjungos generalinėje asamblėjoje dalyvavusi Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė pristatė naujausių Lietuvos skalūnų angliavandenilius talpinančių uolienų tyrimų bei prognozinių skalūnų naftos / dujų išteklių vertinimo rezultatus.

Ankstyvojo silūro landoverio ir vėlyvojo ordoviko (Moseno ir Fjakos svitų) tamsių argilitų ir kitų molingų uolienų (skalūnų) sluoksniai, slūgsantys 1700–2050 m gylyje vakarų Lietuvoje, yra labiausiai perspektyvūs skalūnų naftos / dujų išteklių požiūriu. Naujų tyrimų (atlikta virš 500 bandinių tyrimų) duomenimis:

  • uolienos turtingos organine medžiaga, kurios kiekis kinta nuo 1–3 iki 8–17 proc;
  • organinė medžiaga yra jūrinės kilmės, II-o naftą generuojančio tipo ir mišraus II–III tipo;
  • uolienos yra molingos – molingumo vidurkis siekia 47 proc.; vyrauja molio mineralai: chloritas, ilitas, žėrutis, smektitas;
  • uolienose vidutinis kvarco kiekis siekia 30 proc.; kalcito ir dolomito – 10 proc.; pirito – 0,3–3,7 proc.;
  • uolienų trapumo faktorius – 0,46 rodo vidutiniškai trapias ir vidutiniškai plastingas uolienų reologines savybes;
  • terminis organinės medžiagos brandumas kinta nuo 0,7–1,4 proc. Ro (vitrinito atspindžio rodiklis Ro%);

 

organines-brandos-zemelapis

Organinės medžiagos brandumo pasiskirstymo vakarų Lietuvoje schema (aut. J. Lazauskienė, O. Zdanavičiūtė)

Toks brandumo pasiskirstymas rodo, kad uolienose daugiau susidarė skysti angliavandeniliai (skalūnų nafta) nei dujiniai. Tik viename gręžinyje Ramučiai-1 (Šilutės apylinkėse) buvo nustatyta didesnė (1,94 proc. Ro) brandumo reikšmė rodanti, kad organinė medžiaga galėjo pasiekti kondensato ir drėgnų dujų brandumą. Atsižvelgiant į šiuos duomenis buvo padaryta prielaida, kad iš viso uolienose generuoto angliavandenilių kiekio 70 proc. galėjo sudaryti skysti angliavandeniliai (nafta) ir 30 proc. – dujiniai angliavandeniliai.

Taikant geologinių parametrų analize grindžiamą vertinimo metodiką prognozinis generuotų skalūnų angliavandenilių kiekis, apskaičiuotas vakarų Lietuvos 30 m storio vėlyvojo ordoviko bei ankstyvojo landoverio skalūnų storymei, galėjo siekti:

Skystų skalūnų angliavandenilių (naftos) kiekis – nuo 1154 mln. m3 (1,1 km2 teritorijoje) iki 5747 mln. m3 (5,7 km2 teritorijoje);

Dujinių skalūnų angliavandenilių (susikaupusių uolienoje laisvame arba adsorbuotame būvyje ir / arba organinėje medžiagoje) kiekis – nuo 323 milijardų m3 (1,1 km2 teritorijoje) iki 1610 milijardų m3 (5,7 km2 teritorijoje).

Galima būtų išgauti nuo vieno iki kelių procentų šių generuotų angliavandenilių.

Pabrėžtina, kad pirmą kartą buvo nustatyti ir skalūnų uolienų geomechaniniai parametrai:

  • uolienų stiprumas: gniuždomojo stiprio reikšmės kinta nuo 3,1 MPa iki 10,7 MPa;
  • uolienos pasižymi anizotropinėmis savybėmis – joms būdingas savybių nevienodumas skirtingomis kryptimis.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau