Naujienos / Lietuvoje

Skalūnų angliavandeniliai ir geotermija

Atlikus skalūnų angliavandenilių žvalgybą ir gavybą, jiems tirti ir išgauti skirti gręžiniai (juos pagilinant) galėtų būti panaudoti geoterminei žemės gelmių energijai išgauti. Tokiu būdu galėtų būti sutaupytos daugiamilijoninės lėšos geoterminei energetikai plėtoti.

Skaityti daugiau

Seminaras Tauragės rajono savivaldybėje

Auditorija buvo informuota apie naujai priimtus Žemės gelmių įstatymą įgyvendinančiuosius teisės aktus, kuriais yra sugriežtinti aplinkosauginiai reikalavimai skalūnų dujos ir (ar) naftos žvalgybos ir gavybos darbams.

Skaityti daugiau

Renginys skalūnų dujų tema, įspūdžiai iš Šilutės

Seminaro pranešėjai stengėsi informuoti apie Lietuvos geologinės sandaros ypatumus, galimas grėsmes aplinkai ir taikytinas prevencines priemones, naftos gavybos pramonėje taikomas technologijas, skalūnų dujų gavybos įtaką šalies ekonomikai ir energetikos sektoriui, sukuriamas darbo ir verslo galimybės vietos bendruomenėms, teisinį reguliavimą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

Skaityti daugiau

Ar gręsia Tauragės požeminiam vandeniui skalūnų dujų žvalgybos galimai keliama tąrša?

Tauragės regione perspektyvus sluoksnis aptikti angliavandenilius slūgso apie 1800 m gylyje, o gėlo vandens sluoksnis yra iki 200 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Tarp gėlo vandens sluoksnio ir angliavandenilius galimai talpinančio sluoksnio slūgso daugiau kaip 1000 m nelaidžių uolienų (daugiausia vandensparų) storymė. Per tokią storymę dujos ar kiti angliavandeniliai iki vandeningojo sluoksnio neprasiskverbia.

Skaityti daugiau

Žemės drebėjimai ir molio skalūnų storymių hidraulinis ardymas

Teritorijose, kurios pasižymi nedideliu seisminiu aktyvumu, hidraulinio ardymo sukelti žemės drebėjimai dažniausiai yra silpni, kaip ir šiuo atveju. Lietuva priskiriama prie itin mažo seismingumo sričių, todėl, jeigu ir įvyktų dirbtinai sukelti žemės drebėjimai, greičiausiai jie būtų labai silpni.

Skaityti daugiau

  1. 1
  2. 2

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau