Lietuvos skalūnų radioaktyvumas

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT) bendradarbiaudama su Radiacinės saugos centru (RSC) atliko gama spektrometrinius tyrimus, kurių metų buvo tiriamas ankstyvojo silūro argilitų (skalūnų) kerno mėginių natūralus gamtinis radioaktyvumas bei jo atitikimas Lietuvos Respublikoje nustatytoms radiacinės saugos normoms.

 

Lietuvos_kernas

Dalyvaujant abiejų institucijų specialistams, tyrimams buvo paimti gręžinių Klaipėda-1 ir Rukai-2 uolienų mėginiai. Pietvakarinėje Lietuvos dalyje esantis Rukai-2 gręžinys buvo išgręžtas 1975 metais, o vakarinėje dalyje esantis Klaipėda-1 gręžinys išgręžtas 1981 metais.

Abu gręžiniai patenka į skalūnų angliavandenilių išteklių požiūriu perspektyvų plotą. Rukai-2 gręžinys patenka į Šilutės-Tauragės plotą, kuriame bus skelbiamas pakartotinis angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas.

Tyrimams buvo paimti ankstyvojo silūro (S1ln2-3) argilito mėginiai atitinkamai iš 2042 m (gręžinyje Klaipėda-1) ir 1889 m (gręžinyje Rukai-2) gylio.

Atliekant šių argilito mėginių spektometrinius tyrimus buvo taikytas radionuklidų gama spinduliuotės intensyvumo matavimo germanio spektrometrų kalibravimo ir naudojimo metodas.

Gauti tokie tyrimų rezultatai:

Gręžinyje Klaipėda-1: mėginio gylis 2042, stratigrafinis indeksas S1ln2-3

Gama radionuklidas Savitasis aktyvumas, Bq/kg Išplėstinė neapibrėžtasis, Bq/kg
K-40 904 ± 73
Ra-226 507 ± 107
Th-232 37 ± 2

 

            Gręžinyje Rukai-2: mėginio gylis 1889 m, stratigrafinis indeksas S1ln2-3

Gama radionuklidas Savitasis aktyvumas, Bq/kg Išplėstinė neapibrėžtasis, Bq/kg
K-40 727 ± 59
Ra-226 136 ± 37
Th-232 33 ± 2

 

Nauji tyrimų rezultatai parodė, kad nustatytas gamtinių radionuklidų savitasis aktyvumas neviršija Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytų nereguliuojamojo veikmens lygių.

 

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau