Aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl skalūnų

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Susitikime buvo pateikti nauji skalūnų radioaktyvumo, toksinių metalų tyrimo duomenys, lūžių ir hidrogeologinių salygų interpretacija, aptarti kiti aktualūs klausimai, teisės aktų tobulinimas.

 

Spalio 30 d. Aplinkos ministerijoje vyko diskusija, kurioje dalyvavo Aplinkos ministerijos, Mokslų akademijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų, Radiacinės saugos centro ir kitų organizacijų specialistai, Tauragės r. savivaldybės ir Žygaičių bendruomenės atstovai.

Susitikime buvo pateikti nauji skalūnų radioaktyvumo, toksinių metalų tyrimo duomenys, lūžių ir hidrogeologinių salygų interpretacija, aptarti kiti aktualūs klausimai, teisės aktų tobulinimas.

Diskusijas sukėlusiame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo pakeitimo projekte yra tikslinama poveikio aplinkai vertinimo procedūra, numatanti, kad kiekvienu atveju, įrengiant paieškos ir (ar) žvalgybos gręžinius, įskaitant atvejus, kai juose bus taikomas hidraulinis uolienų ardymas, bus atliekamos PAV procedūros. Be to, naftos ir dujų gavybai taip pat privaloma atlikti PAV.

Rengiamoje Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, numatoma: „Tiriant išsklaidytuosius angliavandenilius bus vykdomas kompleksinis (oro, dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens bei seismologinis) monitoringas, atliekamos gręžinių, kuriuose bus naudojamos hidraulinio ardymo technologijos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, analizuojama informacija apie hidrauliniam ardymui naudojamas chemines medžiagas, skatinama naudoti aplinkai draugiškas medžiagas. Turės būti sukurta hidrauliniam ardymui panaudoto ir nebetinkamo tolimesniam naudojimui skysčio saugaus utilizavimo technologija. Išsklaidytieji angliavandeniliai galės būti išgaunami tik pilnai įsitikinus, kad jų gavyba nedaro neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms“.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: , , , , , , ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau