Kokią ekonominę naudą atneša skalūnų dujų pramonė?

Skalūnų dujos Lietuvoje
Skalūnų dujų pramonė atneša naudos valstybei per surenkamus mokesčius, didina darbo vietų skaičių, mažina dujų kainą ir skatina kitų pramonės sektorių vystymąsi.

Skaičiuojama, jog viena darbo vieta skalūnų pramonės sektoriuje sukuria papildomas tris vietas kitose (paslaugų ir klientų aptarnavimo) sektoriuose. Vietinės bendruomenės taip pat gauna ekonominės naudos iš skalūnų dujų gavybą atliekančių įmonių, išnuomodami ar parduodami žemę. Skalūnų dujas išgaunančios bendrovės, vykdydamos savo socialinės atsakomybės politiką, sutvarko vietinius kelius, skiria lėšų infrastruktūros gerinimui bei remia mokymo ir gydymo įstaigas.

Skalūnų revoliucijos dėka, JAV iš didžiausios dujų importuotojos tapo dujų eksportuotoja. Komercinė skalūnų dujų gavyba lėmė, jog per pastaruosius 7 metus dujų kaina JAV krito beveik 4 kartus ir yra beveiki 5 kartus mažesnė nei Europoje. 2015 metais skalūnų dujų sektoriaus sukurtų darbo vietų skaičius viršijo 850 tūkst.  2015 m. skalūnų dujų sektorius į JAV biudžetą per surenkamus mokesčius turėtų atnešti beveik 10 mlrd. JAV dolerių. Skaičiuojama, apygardose, kuriose atliekama skalūnų dujų gavyba, vidutinis darbo užmokestis taip pat kilo 10-20 procentų. Negana to, valstijose, kuriose atliekama skalūnų dujų gavyba, nedarbas yra 2.4 procento mažesnis. Taip pat šiose valstijose pastebimas 24 procentų bendrojo kainų lygio kritimas, todėl nepaisant darbo jėgos kainos augimo, vietinės pramonės sektoriai sėkmingai vystosi ir plečiasi skalūnų dujų revoliucijos dėka.

Pirmieji teigiami skalūnų dujų revoliucijos ženklai pastebimi ir Europoje. Pavyzdžiui, Lenkijoje skaičiuojama, jog provincijose, kuriose atliekama skalūnų dujų žvalgyba nedarbas yra 2-4 proc. žemesnis nei aplinkinėse provincijose. Europa importuoja apie 70 procentų reikalingo gamtinių dujų kiekio, iš kurio 90 procentų yra tiekiama iš Rusijos, todėl skalūnų dujos tikimasi, jog padėtų sumažinti energetinę priklausomybę nuo rusiškų dujų, didintų dujų tiekimo patikimumą, skatintų konkurencingos nacionalinės ir regioninės dujų rinkos atsiradimą bei mažintų dujų kainą. Skalūnų dujos kelia grėsmę Rusijos interesams ir Rusijos politikai pradėjo aktyviai reiškiasi Europos debatuose apie skalūninių dujų gamybos įtaką aplinkosaugai. Europa dažnai buvo dujų įkaite, vykstant ginčams tarp Rusijos ir Ukrainos dėl dujų tiekimo sutarčių, todėl Rytų Europai pavykus išplėtoti komercinius skalūninių dujų gamybos pajėgumus, Rusijos įtaka Europos energetikos sektoriuje gali sumažėti.

Taip pat verta paminėti, jog Europos metalo, chemijos ir kitos pramonės šakos, kurių gamybos kaštų žymią dalį sudaro gamtinės dujos neturi galimybių konkuruoti su analogiška JAV produkcija vien tik dėl 4-5 kartus siekiančių gamtinių dujų kainos skirtumų, todėl skalūnų dujų gavyba Europoje pagerintų konkurencines sąlygas ne tik Europos, bet ir globaliu lygiu.

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau